Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5795
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRodríguez, Lucas Marceloes
dc.contributor.authorMoreno, José Eduardoes
dc.date.accessioned2019-06-06T00:58:30Z-
dc.date.available2019-06-06T00:58:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationRodriguez, L. M. y Moreno, J. E. (2016). Percepció de la relació fill-pares i vincles d'amistat parental, en infants i preadolescents [en línea]. Anuari de psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 17(2). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5795es
dc.identifier.issn1135-1268-
dc.identifier.urihttps://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5795-
dc.description.abstractResum: La família és el primer i més important agent socialitzador en la infància a causa que durant aquest període els infants aprenen habilitats socials, actituds i altres capacitats necessàries per a adaptar-se al context en el qual viuen. El propòsit d’aquest treball és establir la relació entre els estils de criança dels fills i les relacions d’amistat entre iguals en la infància i la preadolescència. Aquest estudi va comprendre 841 estudiants de 8 a 13 anys. Els instruments utilitzats van ser: la versió argentina (Minzi, Sacchi i Moreno) del Children Report of Parental Behavior (CRPBI), de Schaeffer, i la també versió argentina (Moreno) de la Friendship Quality Scale, de Bukowksi. Els resultats van indicar que els pares que actuen amb fermesa, però amb amor i acceptació –afecte– en compte de poder o control estricte i patològic, faciliten els vincles d’amistat dels fills amb els companys. Es van analitzar les variables dels pares per a la mare i el pare separat. En la infantesa s’observa una acceptació paterna i materna més baixa i un major control patològic que en la preadolescència. Els xics presentaren una mitjana menor d’acceptació paterna i materna que no les xiqueses
dc.description.abstractResumen: La familia es el primero y más importante agente socializador en la infancia a causa de que, durante este período, los niños aprenden habilidades sociales, actitudes y otras capacidades, necesarias para adaptarse al contexto en el que viven. El propósito del presente trabajo es el de establecer la relación entre los estilos de crianza de los hijos y las relaciones de amistad entre iguales, en la infancia y la preadolescencia. Este estudio comprendió a 841 estudiantes de 8 a 13 años. Los instrumentos utilizados fueron: la versión argentina (Minzi, Sacchi y Moreno) del Children Report of Parental Behavior (CRPBI), de Schaeffer, y la también versión argentina (Moreno) de la Friendship Quality Scale, de Bukowksi. Los resultados indicaron que los padres que actúan con firmeza, pero con amor y aceptación –afecto– en lugar de poder o control estricto y patológico, faciliten los vínculos de amistad de los hijos con los compañeros. Se analizaron las variables de los padres por separado de la madre y del padre. En la niñez se observa una aceptación paterna y materna más baja y un mayor control patológico que en la preadolescencia. Los chicos presentaron una media menor de aceptación paterna y materna que las chicases
dc.description.abstractAbstract: The family is the first and most important childhood socializing agent because during this period children learn social skills, attitudes and other capabilities necessary for adapting themselves to the context in which they llauri living. The purpose of this paper is to establish the relationship between parenting styles and peer friendship relationships in childhood and preadolescence. In the study, 841 students from 8 to 13 years old were involved. The instruments used were: the Argentine Scale of Children’s Perception of relationships with Parents for children and young adolescents (Minzi, Sacchi and Moreno), spanish version of Schaeffer Children Report of Parental Behavior (CRPBI), and the Spanish versió of the Friendship Quality Scale (Bukowksi). Results indicated that parents who llauri firm, but they disciplini with love and acceptance –affection–, rather than power or strict and pathological control, facilitate ties of friendship with peers. We analyzed the parental variables for mother and father separately. In childhood a lower mother and father acceptance and a greater pathological control than in preadolescence is observed. Boys obtained a lower mother and father acceptance average than girlses
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rightsAcceso Abiertoes
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es
dc.sourceAnuari de psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia 17(2), 2016es
dc.subjectRELACION PADRES-HIJOSes
dc.subjectAMISTADes
dc.subjectNIÑEZes
dc.subjectADOLESCENCIAes
dc.subjectFAMILIAes
dc.subjectPSICOLOGIA DEL ADOLESCENTEes
dc.subjectPSICOLOGIA DEL NIÑOes
dc.titlePercepció de la relació fill-pares i vincles d'amistat parental, en infants i preadolescentses
dc.titlePercepción de la relación hijo-padres y vínculos de amistad parental, en niños y preadolescenteses
dc.titlePerception of parent-child relationships and peer friendship relationships, in children and preadolescentses
dc.typeArtículoes
dc.identifier.doi10.7203/anuari.psicologia.17.2.151-
uca.pathFacultad Teresa de Ávila (Paraná)|Departamento de Humanidades|Artículoses
uca.disciplinaPSICOLOGIAes
uca.filename/home/data-uca-generic/folder_generic_common/Envio Parana/Departamento de Humanidades/Articulos/percepcio-relacio-fill-pares/metadata.xmles
uca.issnrd1es
uca.affiliationFil: Rodríguez, Lucas Marcelo. Universidad Católica Argentina, Sede Paraná; Argentinaes
uca.affiliationFil: Rodríguez, Lucas Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Pasicología Matemática y Experimental; Argentinaes
uca.affiliationFil: Moreno, José Eduardo. Universidad Católica Argentina, Sede Paraná. Centro de Investigación Interdisciplinaria en Valores, Integración y Desarrollo Social; Argentinaes
uca.versionpublishedVersiones
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1es-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptFacultad "Teresa de Ávila" (Paraná)-
crisitem.author.deptDepartamento de Humanidades (Sede Paraná)-
crisitem.author.deptCentro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social-
crisitem.author.deptConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-
crisitem.author.deptFacultad "Teresa de Ávila" (Paraná)-
crisitem.author.deptCentro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social-
crisitem.author.orcid0000-0001-5525-1155-
crisitem.author.orcid0000-0002-9613-0664-
crisitem.author.parentorgPontificia Universidad Católica Argentina-
crisitem.author.parentorgFacultad "Teresa de Ávila" (Paraná)-
crisitem.author.parentorgFacultad "Teresa de Ávila" (Paraná)-
crisitem.author.parentorgPontificia Universidad Católica Argentina-
crisitem.author.parentorgFacultad "Teresa de Ávila" (Paraná)-
Appears in Collections:Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat
percepcio-relacio-fill-pares.jpg4,39 kBJPEGThumbnail
View/Open
percepcio-relacio-fill-pares.pdf713,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

Page view(s)

144
checked on Jun 1, 2023

Download(s)

139
checked on Jun 1, 2023

Google ScholarTM

Check


Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons