Browsing by ???browse.type.metadata.thesisdir??? Lemes, Miriam Paola